Ausschüsse

Prüfungsausschuss

Obm.

Knabel Günther

Obmstv.

Ing. Rajkovats Robert BEd

Weitere Mitglieder

Karacsonyi Daniel MA, Liszt Christoph, Kiss Jennifer BSc, Tomsits Gottfried, Kurz Maria-Magdalena,

 

Agrarausschuss

Obm.

Karacsony Thomas

Obmstv.

Szmolyan Stefan

Weitere Mitglieder

Bernar Mario, Liszt Christoph, Ing. Muhr Gerhard, Kurz Maria-Magdalena, Steinbacher Günther

 

Bau-, Ver- u. Entsorgungsausschuss

Obm.

Ing. Bradl Bernd

Obmstv.

Knabel Günther

Weitere Mitglieder

Ing. Muhr Gerhard, Kurz Maria-Magdalena, Mag. Tangl Tobias, Szmolyan Stefan, Tomsits Gottfried,

 

Berufungsausschuss

Obf.

Kurz Maria-Magdalena

Obmstv.

Ing. Bradl Bernd

Weitere Mitglieder

Kelemen Marina, Ing. Muhr Gerhard, Steinbacher Günter, Szmolyan Stefan, Mag. Tangl Tobias

 

Gesundheits- u. Umweltausschuss

Obf.

Ing. Rajkovats Robert BEd

Obfstv.

Kurz Maria-Magdalena

Weitere Mitglieder

Bernar Mario, Kelemen Marina, Kiss Jennifer BSc, Knabel Günther, Liszt-Lederer Bianca

 

Kultur- u. Tourismusausschuss

Obm.

Karacsonyi Daniel MA

Obfstv.

Kurz Maria-Magdalena

Weitere Mitglieder

Ing. Bradl Bernd, Kiss Jennifer BSc, Ing. Rajkovats Robert BEd, Steinbacher Günter, Tomsits Gottfried

 

Umweltgemeinderat

Kiss Jennifer BSc

Stv.

Knabel Günther

 

Jugendgemeinderat

Liszt Christoph

Stv.

Kurz Maria-Magdalena

 

Feuerwehrbeiräte

Knabel Günther, Mag. Tangl Tobias

 

Tourismusverband
Region Oberwart

Karacsonyi Daniel MA, Kiss Jennifer BSc, Steinbacher Günter

 

Kindergarten-Kooperationsausschuss

Bgm. Kramelhofer Martin, Vbgm. Tangl Günter, Stipits-Seltsam Carina